Aktualności

Komunikat!
 
Zarząd SOROD informuje, że od stycznia tego roku liczniki energii elektrycznej będą spisywane co miesiąc. W związku z powyższym płatność za prąd będzie co miesiąc, a nie tak jak do tej pory co dwa miesiące.
 
Z poważaniem
Zarząd

Sierosław, dnia 09.01.2023 r.

 


 

 

Szanowni Państwo

 

ponieważ dopiero w listopadzie b.r. Biuro Księgowe świadczące usługi księgowo-kadrowe dla naszego Stowarzyszenia dostarczyło, po

wielokrotnych uzgodnieniach i wyjaśnieniach z Komisją Rewizyjną, dokumenty zamykające księgi rachunkowe za rok 2022 Zarząd

postanowił, że Walne Zebranie Sprawozdawcze za lata 2021 i 2022 będzie połączone z Walnym Zebraniem Sprawozdawczym za rok 2023

i odbędzie się w terminie późniejszym w kwietniu 2024 r.

 

Uzasadnienie

 

DO WYJAŚNIENIA w roku 2023 pozostały kwestie wątpliwe wynikające z analizy list płac i naliczeń lat poprzednich:

  • salda dot. rozrachunków publiczno-prawnych,

  • salda dot. rozrachunków z pracownikami,

  • salda z tyt. rozliczeń wynagrodzeń.

Obecne Biuro Księgowe poinformowało, że tych spraw nie udało im się uzgodnić z poprzednią księgowością, w związku z powyższym zaproponowało spisanie tych pozycji w księgach roku 2023. Na decyzję zarządu miały również wpływ potencjalne koszty związane z organizacją Walnego Zebrania. O dokładnym terminie powiadomimy Państwa po otrzymaniu sprawozdania za rok 2023.

Sierosław, dnia 05.12.2023 r.