Archiwum

 

Informacja!
 
Z przyczyn technicznych opłaty za energię elektryczną za miesiąc lipiec i sierpień będą wywieszone w gablocie w późniejszym terminie.
 
Zobowiązania za działkę na stronie internetowej będą zaktualizowane najpóźniej do 15 września.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Zarząd SOROD Sierosław I
                                                                                                                                                                                                                                                                   Sierosław, dnia 10.09.2023 r.

 
ZAPROSZENIE
 
Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Sierosław I w Sierosławiu zaprasza wszystkich użytkowników działek w ROD Sierosław I wraz z rodzinami w dniu 26 sierpnia 2023 r.
na
DZIEŃ DZIAŁKOWCA
połączony z Jubileuszem 40-lecia Naszego Ogrodu
 
Program imprezy:Od godz. 12:00 do 16:00 impreza dla dzieci
Od godz. 18:00 do 01:00 zabawa taneczna z DJ-em.
Ponadto zapraszamy na poczęstunek. Bony będą rozdawane w dniu imprezy w Biurze Zarządu w godzinach od 9:00 do 11:00 oraz na miejscu podczas trwania imprezy
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
Sierosław, dnia 15.08.2023 r.
 
 

 
Szanowni Państwo
 
W związku z otrzymaniem dotacji z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie infrastruktury ogrodowej zapraszamy do składania ofert na wykonanie ok. 350 mb ogrodzenia z metalowych paneli ogrodzeniowych w kolorze zielonym, 1 bramy, 1 furtki wraz z demontażem istniejącego ogrodzenia z siatki. Oferty prosimy składać mailowo na adres: 1sieroslaw@gmail.com najpóźniej do dnia 24.07.2023 r.
W razie wątpliwości lub w przypadku chęci umówienia spotkania  prosimy o kontakt z Wiceprezesem Zarządu Mateuszem Wieczorkiem pod numerem tel. 501 626 350. 
 
 
Zarząd SOROD SIEROSŁAW I, 07.07.2023 r.

 

 INFORMACJA

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Sierosław I w Sierosławiu informuje wszystkich członków Stowarzyszenia, że tegoroczne Walne Zebranie odbędzie się w terminie późniejszym po ustaleniu bilansów finasowych za lata 2019 - 2022.

O terminie zebrania poinformujemy listownie, w gablotach oraz na stronie internetowej i facebooku.

 

Sierosław, dnia 28.06.2023 r.

 


 

INFORMACJA

Informujemy, że Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego Sierosław I w Sierosławiu otrzymało od Samorządu Województwa Wielkopolskiego 50 000 zł na dofinansowanie infrastruktury ogrodowej.

Zarząd SOROD SIEROSŁAW I

Sierosław, dnia 27.06.2023r.

 


 

INFORMACJA!!!
 
Zarząd SOROD Sierosław I informuje, iż z uwagi na wpływające w późniejszym terminie faktury z Eneii informacje o zaległościach za działki będą aktualizowane do 10-go dnia każdego miesiąca. 
 
Sierosław, dnia. 05.07.2022

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Sierosław I w Sierosławiu - apeluje do działkowców

SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE

  • pamiętaj, że psie odchody mogą być źródłem wielu chorób odzwierzęcych np; toksokarozy bądź toksoplazmozy i zawierają jaja wielu pasożytów

Dlatego bardzo prosimy - sprzątaj po swoim pupilu!!!

TO NIE JEST KUPA ROBOTY

natomiast jeśli nie sprzątniesz

JEST KUPA WSTYDU!!!

 

 


 

KOMUNIKAT!!!

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Sierosław I w Sierosławiu informuje, iż zgodnie z paragrafem 8 pkt 3 a) Regulaminu SOROD Sierosław I, na terenie ogródków działkowych obowiązuje zakaz wynajmowania (podnajmowania) części lub całej działki do płatnego lub bezpłatnego użytkowania lub stałego zamieszkania.

Niestosowanie się do w/w paragrafu może skutkować rozwiązaniem umowy dzierżawy przez Zarząd.

 

Zarząd SOROD

 

 


 

UWAGA DZIAŁKOWCY!!!

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Sierosław I w Sierosławiu informuje, iż zgodnie z Art.16 pkt.2 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku, zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się w ROD wydawane jest na wniosek;

1) Stowarzyszenia Ogrodowego - w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego;

2) Działkowicza - w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z działki

Zarząd SOROD

   


 

INFORMACJA

Wszyscy działkowicze chętni do wymiany liczników energii elektrycznej na trójfazowe, proszeni są o składanie wniosków do Zarządu SOROD Sierosław I.

Wymiana licznika będzie możliwa po zweryfikowaniu przez elektryka możliwości technicznych.

Ponadto informujemy, iż wszystkie koszty związane z wymianą i zakupem nowego licznika ponosi działkowiec.

Zarząd SOROD 

 


 

UWAGA!!!

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Sierosław I w Sierosławiu informuje, iż brama nr 2 (część mechaniczna) jest bramą awaryjną i służy do wjazdu i wyjazdu na teren ogrodu wyłącznie w przypadku gdy zostanie wyłączone zasilanie elektryczne.

W związku z powyższym w sytuacji awaryjnej klucz do bramy jest dostępny u Gospodarza tel: 607 399 141.

Zarząd SOROD

 

          


 

UWAGA DZIAŁKOWCY 

 Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Sierosław I informuje, iż Biuro Zarządu  czynne jest w każdą sobote w godzinach od 800 do 1000.

                                                                                                                      Zarząd SOROD

 

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                          


 

WAŻNY KOMUNIKAT!

ZARZĄD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO SIEROSŁAW I W SIEROSŁAWIU INFORMUJE, IŻ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 3/2016 PODJĘTĄ NA ZEBRANIU ZARZĄDU W DNIU 30 STYCZNIA 2016 R. WSZYSCY DZIAŁKOWICZE, KTÓRZY ZALEGAJĄ Z OPŁATAMI ZA DZIAŁKĘ NA KWOTĘ PRZEKRACZAJĄCĄ 100 ZŁ ( słownie: sto złotych), BĘDĄ MIELI WYŁĄCZANY PRĄD.

 

                                                                                                                                                                                 Zarząd SO ROD

 


 

 

          

KOMUNIKAT!!!

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO ROD SIEROSŁAW I INFORMUJE, IŻ W PRZYPADKU BRAKU PRĄDU WYJAZD I WJAZD NA TEREN OGRODU MOŻLIWY JEST BRAMĄ NR 2, ZA POMOCĄ KLUCZA OD FURTKI.

 

Zarząd SO ROD

 


 

 

INFORMACJA !

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Sierosław I informuje, iż zgodnie z regulaminem § 30 pkt 4, każdy działkowiec prowadzący remont budowlany powinien zamówić na własny koszt w wyspecjalizowanej firmie, kontener przeznaczony na gruz, opakowania i odpady wielkogabarytowe, który po przeprowadzonym remoncie powinien wywieźć.

Dotyczy to również osób, które przejmują prawo do użytkowania działki.

 

                                                                                                             Zarząd SOROD

 

               


 

 UWAGA DZIAŁKOWCY

 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Sierosław I w Sierosławiu przypomina, że zgodnie z § 22 Regulaminu naszego Stowarzyszenia:

1. Na terenie działki powinno być miejsce do parkowania pojazdów mechanicznych. Samochody można ponadto parkować na wyznaczonych parkingach w ROD.

2. Zabrania się na terenie ogólnodostępnym ROD postoju pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do tego celu.

 

Dlatego Zarząd prosi ze względów bezpieczeństwa o nieparkowanie samochodami na wąskich alejkach, na których nie ma w takiej sytuacji możliwości przejazdu np. dla pogotowia ratunkowego.

 

                                                                                                         Zarząd SO ROD