Opłaty

TYMCZASOWE STAWKI OPŁAT ZA 2024 ROK

(ostateczne stawki będą ustalone na najbliższym Walnym Zebraniu)

Konto bankowe, na które można płacić:

65 9043 1070 2070 0010 0494 0001

1. Składka członkowska/opłata administracyjna

    0,03 gosz.  /m2 działki przy 400 m2                     12,00 zł

    (płatne do 31 maja 2024)

2. Opłata na rzecz Ogrodu:

    2,73 zł/m2 działki przy 400 m2                             1 092,00 zł

    (płatne w dwóch ratach:

     - pierwsza połowa do 31 maja,

     - druga połowa do 31 lipca 2024)

3. Opłata na inwestycje i remonty ogrodu                 98,00 zł

    (płatne do 31 maja 2024)

Razem za cały rok przy działce 400 m2                    1 202,00 zł

Dodatkowo

Opłata za wywóz odpadów komunalnych                170,00 zł

(płatne do 31 maja 2024)

                                                    Razem za cały rok 1 372,00 zł

Uwaga

Osoby przebywające na działce dłużej niż w okresie sezonu, nie płacą za wywóz odpadów komunalnych kwoty 170,00 zł, tylko 29 zł od osoby na miesiąc (płatne do 10-go każdego miesiąca).

 

Wysokość pozostałych opłat:

  • wpisowe dla nowych działkowców: 300,00 zł
    (dotyczy wszystkich nowych użytkowników działek)
  • opłata inwestycyjna dla nowych działkowców: 1 089,00 zł
    (nie dotyczy działkowców nabywających prawo do użytkowania działki z mocy prawa (spadek, współmałżonek itp.))

 

KONTO DO WPŁAT

BANK SPÓŁDZIELCZY
65 9043 1070 2070 0010 0494 0001
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego
SIEROSŁAW I
Sierosław, ul. Leśna I
62-080 Tarnowo Podgórne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NIP: 7811907950