Opłaty

Opłaty za 2021 rok: 

1. Składka członkowska/opłata administracyjna:

    0,12 gosz.  /m2 działki przy 400 m2                           48,00 zł

    (płatne do 31 maja 2021)

2. Opłata na rzecz Ogrodu:

    1,28 zł/m2 działki przy 400 m2                               512,00 zł

    (płatne do 31 lipca 2021)

Koszty ogrodu:

- opłata na rzecz konserwacje infrastruktury - 0,79 grosz. od m2

- wywóz odpadów zielonych - 0,44 grosz. od m2

- oświetlenie ogrodu - 0,05 grosz. od m2

 

3. Opłata na inwestycje i remonty ogrodu                    65,00 zł

    (płatne do 31 lipca 2021)

Razem za cały rok przy działce 400 m2                625,00 zł

Dodatkowo

Opłata za wywóz odpadów komunalnych                  173,00 zł

(płatne do 30 czerwca 2021)

                                                    Razem za cały rok 798,00 zł

Uwaga

Osoby przebywające na działce dłużej niż w okresie sezonu, nie płacą za wywóz odpadów komunalnych kwoty 173,00 zł, tylko 26 zł od osoby na miesiąc (płatne do 10-go każdego miesiąca).

 

Wysokość pozostałych opłat:

  • wpisowe dla nowych działkowców: 300 zł
    (dotyczy wszystkich nowych użytkowników działek)
  • opłata inwestycyjna dla nowych działkowców: 730 zł
    (nie dotyczy działkowców nabywających prawo do użytkowania działki z mocy prawa (spadek, współmałżonek itp.))

 

KONTO DO WPŁAT

BANK SPÓŁDZIELCZY
65 9043 1070 2070 0010 0494 0001
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego
SIEROSŁAW I
Sierosław, ul. Leśna I
62-080 Tarnowo Podgórne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NIP: 7811907950